Produkty i usługi

Oznakowanie poziome w magazynach a bezpieczeństwo pracowników

• Zakładki: 45


W wielu polskich przedsiębiorstwach wciąż pokutuje opinia, że wykonywanie oznakowania poziomego w magazynach to kosztowna a do tego zbędna inwestycja. Oczywiście jest to błędne przekonanie, którego konsekwencje bardzo często ponoszą pracownicy. Źle oznakowana przestrzeń hali wielkopowierzchniowej lub całkowity brak takiego oznaczenia mogą być przyczyną złej organizacji ruchu, czego skutkiem są wypadki w czasie pracy zagrażające zdrowiu i życiu pracowników. Brak odpowiedniego oznakowania przestrzeni w magazynie może mieć też wpływ na efektywność działań i wydajność pracowników.

Wpływ znakowania poziomego na BHP

Choć niewiele osób jest tego świadomych, to jakość wykonania oznakowania poziomego w magazynie ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo pracy. Przede wszystkim w ramach oznakowania poziomego wytyczone zostają drogi komunikacyjne. Dzięki temu ruch w obiekcie jest uporządkowany. To niezwykle ważne gdy po magazynie przemieszczają się pracownicy oraz wózki widłowe.

W ramach oznakowania poziomego magazynu można także zaznaczyć newralgiczne miejsca, a także zamieścić znaki ostrzegawcze. Poza oznakowaniem poziomym na podłodze magazynu, warto także wykonać oznakowanie regałów, ramp, słupów i innych stref w magazynie. Warto także zamontować w wymagających tego miejscach odbojniki, a także bariery ochronne.

Jak powinno być wykonane oznakowanie poziome?

Projektując i wykonując oznakowanie poziome warto pamiętać o istotnych elementach, które wpływają na funkcjonalność przestrzeni. Niezwykle ważne jest by w wyraźny sposób wytyczyć drogi ewakuacyjne, które ułatwią poruszanie się w przypadku zagrożenia. Wytyczając drogi komunikacyjne dla wózków widłowych, należy mierz na uwadze wszelkie normy i wymogi, które regulują tę kwestię, między innymi konieczność takiego wytyczenia dróg, by pojazdy, maszyny poruszające się przeciwnych kierunkach mogły minąć się w bezpieczny i bezkolizyjny sposób. Warto także zadbać o odpowiednie tablice i znaki graficzne informujące o koniecznych środkach ostrożności i maksymalnym obciążeniu.

Prawidłowo wykonane oznakowanie poziome w magazynie minimalizuje ryzyko występowania wypadków przy pracy. Dobrze wytyczone drogi komunikacyjne to także większa wydajność i płynność pracy.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą malowanielinii.com.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
170 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *