Month

marzec 2019

All posts published in marzec 2019

2 posts
szczęśliwy pracownik employer branding
Bookmark?Remove?

Dlaczego warto wiedzieć, czym jest employer branding?

 - 

Dowiedz się, czym jest employer branding. Po raz pierwszy hasło employer branding pojawiło się w artykule Simona Barrowa i Tima Amblera w 1996 roku. Wtedy jednak pojęcie to nie znalazło dla siebie odpowiednio mocnego gruntu, by zafunkcjonować w świadomości spe... More »

know how a biznesie i technologii
Bookmark?Remove?

Czy wiesz czym jest know how? Jak chronić wypracowane know how?

 - 

Know how jest kluczowym, często najważniejszym czynnikiem, decydującym o sukcesie firmy. Czym tak naprawdę jest know how? Jak firma może chronić swoje know how przed konkurencją? Co to jest know how? W polskim prawie know how nie doczekało się jeszcze definicj... More »