Firma

Urlop z powodu siły wyższej – co trzeba wiedzieć?

• Zakładki: 98


Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie w pracy z powodu siły wyższej. Mogą to być różnego rodzaju sytuacje losowe, takie jak choroby, wypadki czy klęski naturalne. W takich przypadkach pracownikowi przysługuje urlop z powodu siły wyższej. W niniejszym artykule omówimy, co warto wiedzieć na temat tego rodzaju urlopów.

Co to jest urlop z powodu siły wyższej?

Urlop z powodu siły wyższej to specjalna forma urlopu, która przysługuje pracownikowi, gdy zachodzą okoliczności, które uniemożliwiają mu wykonywanie pracy z przyczyn niezależnych od niego samego. Mogą to być sytuacje losowe i nieprzewidywalne, takie jak choroba bliskiego członka rodziny. Dodać należy, że przepisy nie definiują, kim jest najbliższy członek rodziny. Ponadto pamiętajmy, że w przypadku śmierci członka rodziny przysługuje urlop okolicznościowy, który nie jest uwzględniany w puli dni urlopowych.

Kiedy można skorzystać z urlopu z powodu siły wyższej?

Pracownik może skorzystać z urlopu z powodu siły wyższej w sytuacji, gdy napotka na okoliczności, które uniemożliwiają mu pracę. Może to być konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny, własna choroba, wypadek, czy też inne nagłe zdarzenia, które sprawiają, że pracownik nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych.

Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja powinna być uzasadniona – przepisy jednak jasno wskazują, że pracownik nie ma obowiązku tłumaczenia pracodawcy dokładnej przyczyny urlopu z powodu siły wyższej.

Jak zgłosić urlop z powodu siły wyższej?

Aby skorzystać z urlopu z powodu siły wyższej, pracownik powinien niezwłocznie poinformować swojego przełożonego o zaistniałej sytuacji. Ważne jest, aby pracownik poinformował o konieczności wzięcia urlopu z powodu siły wyższej najpóźniej w tym samym dniu, ale jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Pracodawca nie może odmówić wolnego, ale pracownik nie może samodzielnie podjąć decyzji o wykorzystaniu urlopu z powodu siły wyższej. Wniosek o urlop można zgłosić w formie pisemnej lub ustnej.

Czy urlop z powodu siły wyższej jest płatny?

Urlop z powodu siły wyższej jest urlopem płatnym w 50%. Każdego pracownikowi etatowemu przysługuje 16 godzin lub 2 dni urlopu z powodu siły wyższej w roku – można wykorzystać je w całości lub podzielić na wymiar godzinowy. W przypadku osób zatrudnionym na niepełny etat godziny te są obliczane proporcjonalnie – pracownikom zatrudnionym na pół etatu przysługują 2 dni urlopu z powodu siły wyższej bądź 8 godzin w roku.

Urlop z powodu siły wyższej jest istotnym instrumentem prawnym, który chroni pracownika w sytuacjach nagłych i nieprzewidywalnych. Kluczowym elementem skorzystania z tego rodzaju urlopu jest prawidłowe i niezwłoczne zgłoszenie zaistniałej sytuacji. Pracownik powinien być także świadomy warunków finansowych związanych z urlopem, a pracodawca zobowiązany jest postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Pamiętajmy, że urlop z powodu siły wyższej ma na celu wspieranie pracowników w trudnych sytuacjach życiowych, umożliwiając im skoncentrowanie się na rozwiązaniu problemów osobistych bez obaw o utratę pracy. Jest on efektem wejścia w życie dyrektywy Work Life Balance i został wpisany do Kodeksu Pracy. W sytuacjach wyjątkowym, np. w przypadku nieporozumień z pracodawcą, warto swoją sytuację skonsultować z radcą prawnym Kielce, który dokładnie wyjaśni zapisy prawne i podpowie najkorzystniejsze dla pracownika rozwiązanie.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
68 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *