Firma

Środki ochrony dróg oddechowych – dobór i stosowanie

• Zakładki: 65


Bezpieczeństwo pracownika jest najważniejsze. Dlatego, jeżeli w zakładzie pracy występują jakiekolwiek czynniki zagrażające zdrowiu lub życiu pracowników, konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony. Rodzaj środków ochrony dróg oddechowych należy dopasować do rodzaju zagrożenia. Tylko właściwe stosowanie środków ochrony dróg oddechowych zapewni pracownikom bezpieczeństwo i zminimalizuje negatywne działanie czynników groźnych dla zdrowia i życia. Jakie środki ochrony są najskuteczniejsze, jak je dobrać i jaka w tym wszystkim jest rola pracodawcy? 

Kiedy konieczne jest zastosowanie środków ochrony dróg oddechowych? 

Nasz układ oddechowy jest tak skonstruowany, aby sam na bieżąco filtrował zanieczyszczenia z powietrza. Jednak w przypadku toksycznych substancji i innych zanieczyszczeń naturalne mechanizmy mogą być niewystarczające. Skutki wdychania szkodliwych substancji mogą objawiać się nie tylko bezpośrednio po zetknięciu z nimi, ale często mają skutki długoterminowe, które mogą ujawnić się dopiero po pewnym czasie. Szkodliwe substancje w powietrzu są groźne również z tego powodu, że są niewidoczne gołym okiem, a przez to mogą być ignorowane, a odpowiednie środki zostaną zastosowane zbyt późno. Środki ochrony układu oddechowego należy stosować w następujących sytuacjach: 

  • w momencie, gdy temperatura powietrza uniemożliwia wykonywanie pracy i przekracza dopuszczalne normy,
  • w chwili, gdy zawartość tlenu w powietrzu stanowi mniej niż 17% 
  • gdy w powietrzu występują niebezpieczne substancje, a ich stężenie przekracza Najwyższe Dopuszczalne Stężenia określone dla danej substancji. 

Jak wybrać odpowiednie środki ochrony układu oddechowego?

Należy pamiętać, że to pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom adekwatnych środków ochrony indywidualnej. Jeżeli nie ma możliwości wyeliminowania szkodliwych czynników ze środowiska pracy, a pracodawca nie ma możliwości zapewnienia ochron zbiorowych ze względu na specyfikę środowiska pracy, wówczas ma obowiązek wyposażyć pracowników w skuteczne środki ochrony układu oddechowego (oczywiście nieodpłatnie!). Na pracodawcy spoczywa również obowiązek konserwacji sprzętu, utrzymywania go w odpowiednim stanie technicznym i dezynfekcji. Jeżeli istnieje taka konieczność, pracodawca powinien także zorganizować szkolenia, podczas których pracownicy dowiedzą się jak prawidłowo korzystać ze środków ochrony układu oddechowego i jak lepiej dbać o swoje bezpieczeństwo. 

Wybierając środki ochrony – niezależnie czy będą to półmaski jednorazowe, maski pełnotwarzowe czy półmaski filtrujące, należy wybierać wyłącznie produkty sprawdzonych producentów. Środki ochrony układu oddechowego powinny być oznakowane symbolem CE, który potwierdza to, że produkt spełnia odpowiednie normy. Szczegółowe wymagania dotyczące masek i półmasek określone są w dyrektywie 89/686/EWG/rozporządzeniu MG. 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Praes.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
258 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *