Firma

Powierzchnia betonowa o ciągłym zbrojeniu – próbny odcinek drogi S7

• Zakładki: 156


Betonowe nawierzchnie powoli wypierają asfalt. Widać to szczególnie na drogach ekspresowych i autostradach, bo właśnie tutaj właściwości betonowej nawierzchni mają przewagę nad bitumicznym odpowiednikiem. Obecnie trwają w Polsce próby stosowania nawierzchni o ciągłym zbrojeniu, które ma zwiększyć jej trwałość, obniżyć koszty eksploatacji, a także zwiększyć komfort jazdy. Czym różni się technologia ciągłego zbrojenia od stosowanych powszechnie dylatacji?

Technologia ciągłego zbrojenia w nawierzchniach betonowych

Na zdecydowanej większości odcinkach, na których zastosowano nawierzchnię betonową zamiast bitumicznej, stosuje się szczeliny dylatacyjne, które mają redukować pęknięcia betonu, wynikające z rozszerzania się i kurczenia płyt w wyniku zmiany temperatur. Dylatacje mogą być przeprowadzone poprzecznie lub ukośnie – w drugim przypadku minimalizowanie zniszczeń nawierzchni betonowej jest jeszcze skutecznie, ponieważ samochody nie najeżdżają na szczelinę dwoma kołami jednocześnie. Ponadto w nawierzchni betonowej występują także dyble i kotwy, których zadaniem jest efektywniejsze przenoszenie ciężaru w betonowych płytach.

Technologia ciągłego zbrojenia eliminuje szczeliny dylatacyjne. Możliwość kurczenia się i rozkurczania betonu pod wpływem temperatury umożliwia podłużne zbrojenie. Brak dylatacji jest korzystna ze względów ekonomicznych – nie trzeba przeprowadzać konserwacji, polegających na wymianie uszczelnień. Dzięki znacznej redukcji przenikania wody w głąb nawierzchni betonowej, jej trwałość jest znacznie większa. Do tej pory nie poznano jednak długotrwałych efektów stosowania takiego rodzaju nawierzchni. Sprawdza się ona w Stanach Zjednoczonych, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. GDDKiA zdecydowała o budowaniu krótkich odcinków nawierzchni betonowych o ciągłym zbrojeniu, by sprawdzić, jak zachowają się one w polskim klimacie i na ile ograniczą one wydatki eksploatacyjne.

Nawierzchnia betonowa – zalety i wady

Przypomnijmy, że nawierzchnie betonowe to rozwiązanie wykorzystywane przede wszystkim w terenie niezabudowanym, gdzie duży ruch kołowy (również ciężarowy) powoduje tworzenie się dużych kolein w drogach asfaltowych. Nawierzchnie wykonane z wysokiej jakości betonu charakteryzują się większą odpornością na duże naciski. Są co prawda droższe w budowie, ale dzięki dużej trwałości ostateczne koszty związane z budową i utrzymaniem dróg są mniejsze. Jednak aby nawierzchnia betonowa cechowała się porównywalną przyczepnością, co drogi bitumiczne, są one szczotkowane. To z kolei zwiększa hałas, który w połączeniu z poruszaniem się pojazdów po szczelinach dylatacyjnych, robi się uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Technologia ciągłego zbrojenia zmniejsza poziom hałasu, co poprawi komfort kierowców podróżujących po drogach o betonowej nawierzchni.

Większa wytrzymałość, redukcja koniecznych konserwacji oraz większy komfort jazdy to zalety nawierzchni betonowych o zbrojeniu ciągłym. Będziemy obserwować efekty wykonanych prób na kilku odcinkach w Polsce, mając nadzieję, że przyniesie ona pożądane rezultaty.

Artykuł powstał we współpracy z Berger Group.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
448 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *