Różne

Odszkodowanie za wypadek w zakładzie pracy: o czym warto pamiętać?

• Zakładki: 129


Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, możesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w zakładzie pracy. Świadczenia wypłacane przez ZUS mają podstawowy charakter i nie zawsze są wystarczające dla poszkodowanego. Sprawdź, czy możesz uzyskać dodatkowe świadczenia od pracodawcy!

Wypadek przy pracy: definicja

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadkiem przy pracy określamy nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą. Pamiętaj o tym, zanim zaczniesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w zakładzie pracy.

Wspomniana definicja obejmuje wszystkie zdarzenia, do których doszło w miejscu wykonywania pracy. Chodzi tutaj nie tylko o skręcenie kostki, złamanie ręki lub nogi przez pracownika, lecz także poważniejsze przypadki, np. utratę palca przy obsłudze maszyny. Jeśli potrzebujesz wsparcia w postępowaniu, skontaktuj się ze specjalistą ds. odszkodowań. 

Warto tutaj wspomnieć o wypadku komunikacyjnym. Pracownik może domagać się odszkodowania, nawet jeśli to on spowodował kolizję. Aby lepiej to zobrazować, można posłużyć się przykładem. Jeśli operator koparki dozna urazu w wyniku zderzenia z przeszkodą lub innym pojazdem, przyczyną zewnętrzną będzie to zderzenie. Jeżeli masz wątpliwości, czy w danej sytuacji możesz domagać się odszkodowania za wypadek w zakładzie pracy, skorzystaj z usług doświadczonej kancelarii.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w zakładzie pracy?

Jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, zgłoś wypadek pracodawcy lub instytucje reprezentujące daną firmę. Po ustaleniu przyczyn i okoliczności zdarzeniu pracodawca sporządzi protokół powypadkowy. Jeśli tego nie zrobi, możesz wypełnić go w ciągu 14 dni od zawiadomienia. Pamiętaj, by sporządzić go w 3 egzemplarzach: dla poszkodowanego, sprawcy i ZUS. Ustal, czy zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Możesz tutaj skorzystać z pomocy specjalisty ds. odszkodowań.  

Jak dochodzić swoich praw po wypadku przy pracy?

Zastanawiasz się, jak wygląda procedura odszkodowania za wypadek w zakładzie pracy? Wypełnij formularz zgłoszenia szkód i złóż go do ZUS-u lub pracodawcy. Pamiętaj, by dołączyć do wniosku dokumentację, jednoznacznie świadczącą o tym, że dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy. Chodzi tutaj przede wszystkim o protokół powypadkowy i zaświadczenie o stanie zdrowia. Możesz również dołączyć informacje na temat szkoleń BHP, kartę informacyjną o udzieleniu pierwszej pomocy i oświadczenie świadka. Jeśli zostałeś ranny w wyniku wypadku komunikacyjnego, przedstaw numer rejestracyjny pojazdu, informacje o prowadzeniu postępowania przez policję i dane osobowe uczestników zdarzenia.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą AE

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
119 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *