Firma

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

• Zakładki: 51


Rozwój sektora produkcji jest dynamiczny, co wpływa na udoskonalanie technologii związanych z produkcją. Prace mające na celu ulepszyć procesy dotyczą nie tylko usprawnienia samej produkcji, ale także jej produktów ubocznych. Ścieki przemysłowe stanowią spory problem z perspektywy ekologii i powinny być odpowiednio utylizowane lub oczyszczane. Nic więc dziwnego, że branża oczyszczania ścieków jest aktualnie jedną z najlepiej rozwijających się sektorów. Nic dziwnego, z pewnością wynika to z ogólnoświatowej presji – bo już nawet nie trendu, związanego z oszczędzaniem wody pitnej i racjonalnym jej zużyciem. W większości przedsiębiorstw produkcyjnych coraz częściej tworzy się oczyszczalnie ścieków przemysłowych. Dlaczego to takie istotne i jakie są metody oczyszczania?

Dlaczego oczyszczanie ścieków jest takie ważne?

Czym w zasadzie są ścieki i dlaczego zajęcie się nimi jest takie istotne? Mówiąc w skrócie to różnego rodzaju zużyte ciecze, zawiesiny, a nawet ciała stałe, które poprzez rurociągi mogą trafić do zbiorników wodnych i cieków wodnych. Ścieki są silnie szkodliwe i mają bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego też, zanim trafią one do odbiornika, powinny zostać poddane oczyszczaniu za pomocą odpowiedniej metody dobranej do specyfiku ścieku. Nierozważna polityka wodno-ściekowa prowadzona zarówno przez gospodarstwa domowe, rolne, jak i przedsiębiorstwa doprowadziła do poważnego skażenia naturalnych cieków wodnych, co niestety wpłynęło na okoliczną florę i faunę, przekształcając w martwe kanały ściekowe. Na szczęście wiele zakładów produkcyjnych oraz chemicznych ma obowiązek wdrożenia optymalnego korzystania z zasobów wodnych, a także do zastosowania obiegu zamkniętego wody. To zmniejsza zużycie wody, a także zmusza przedsiębiorstwa do oczyszczania wody, by móc wykorzystać ją ponownie. 

Jak przeprowadza się oczyszczanie ścieków przemysłowych?

W zależności od rodzajów ścieków, a także ich parametrów należy dostosować odpowiednią metodę oczyszczania ścieków przemysłowych. Największym zagrożeniem dla środowiska naturalnego są ścieki pochodzące z garbarni, koksowni, zakładów przetwórstwa spożywczego, celulozowniach itd. Do oczyszczania ścieków przemysłowych stosuje się najczęściej następujące metody:

  • mechaniczne, 
  • chemiczne, 
  • biologiczne, 
  • mieszane,
  • dezynfekcję.

Przy doborze sposobu oczyszczania ścieków należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Najważniejszą zasadą, którą warto się kierować jest taki wybór środków oczyszczających wodę, by koszt ich był najmniejszy, przy jednoczesnym najlepszym stopniu oczyszczenia wody.  Skontaktuj się z firmą Antidotum i dowiedz się więcej o metodach oczyszczania ścieków przemysłowych. 

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
44 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *