Firma

Najważniejsze przepisy BHP w hali produkcyjnej

• Zakładki: 34


W każdym miejscu pracy przepisy BHP przybierają nieco inny kształt. Różnią się one ze względu na specyfikę pracy, wielkość zakładu czy biura, a także liczby pracowników. Jednak podstawowe przepisy BHP pozostają niezmienne. Poznaj najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa w halach produkcyjnych.

Co przepisy BHP mówią o odzieży roboczej?

Praca blisko maszyn lub przy taśmie wymaga zastosowania specjalnych środków ostrożności. Ogromną rolę odgrywa dopasowana do warunków pracy odzież robocza. W przypadku podwyższonego ryzyka wciągnięcia rękawów czy nogawek przez ruchomą część maszyny, odzież robocza musi być odpowiednio zabezpieczona, a także wykonana z materiału, który łatwo rwie się pod wpływem działających na niego sił.

W przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi, takimi jak kwasy czy zasady, odzież robocza musi być wykonana z tworzywa, który chroni skórę przed szkodliwymi substancjami. Również obuwie powinno spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Buty robocze powinny być antypoślizgowe i zabezpieczać stopy na wypadek ewentualnych wypadków.

Przepisy BHP a wielkość hali produkcyjnej

Przepisy ściśle określają minimalną wielkość pomieszczeń, w których przebywają pracownicy. Nie mogą być one mniejsze niż 2 m2 i 13 m3 objętości powierzchni na jednego pracownika, nie licząc powierzchni, które zajmowane są przez maszyny, urządzenia techniczne i inny sprzęt. W przepisach znajdziemy także informacje o minimalnych wysokościach pomieszczeń w zależności od liczby pracowników i charakteru ich pracy.

Ponadto należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednich warunków w miejscu pracy. Pracownicy w ciągu dnia powinni mieć zapewniony dostęp do światła dziennego i elektrycznego, a w nocy do światła elektrycznego. Temperatura w halach produkcyjnych nie może spadać poniżej 14 stopni Celsjusza. Pomieszczenia muszą być wentylowane, a nawiew powietrza nie może być cieplejszy niż 70 stopni Celsjusza w przypadku pomieszczeń o wysokości 3,5 metra i wyższych, z kolei w niższych pomieszczeniach temperatura nadmuchu nie może przekraczać 45 stopni Celsjusza.

Oznakowanie poziome w halach produkcyjnych

Właściciel zakładu produkcyjnego musi zadbać także o właściwą infrastrukturę. Nie chodzi jedynie o wielkość hali produkcyjnej i poszczególnych pomieszczeń. Należy bowiem zabezpieczyć odpowiednie strefy w zakładzie, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych. Pracownicy muszą mieć swobodny dostęp do stanowisk pracy, odpowiednią ilość miejsca do poruszania się. W organizacji przestrzeni w halach produkcyjnych pomaga oznakowanie poziome. Za pomocą odpowiednich linii wyznacza się:

  • liniami białymi – szlaki komunikacyjne dla pieszych, wózków widłowych, przejścia dla pieszych
  • liniami żółtymi – miejsca pracy maszyn oraz przechowywania narzędzi
  • liniami niebieskimi – miejsce składowania gotowych wyrobów
  • liniami zielonymi – pola odkładcze
  • liniami czerwonymi – miejsca wyłączone z ruchu oraz miejsca składowania odpadów

Oznakowanie poziome w halach produkcyjnych ułatwia pracę, zwiększa wydajność, a przede wszystkim zapewnia komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Porządek i dobra organizacja miejsca pracy są konieczne, by przepisy BHP były możliwe do spełnienia.

Artykuł powstał we współpracy z http://malowanielinii.com/.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1448 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *