Firma

Czy wiesz czym jest know how? Jak chronić wypracowane know how?

• Zakładki: 33


Know how jest kluczowym, często najważniejszym czynnikiem, decydującym o sukcesie firmy. Czym tak naprawdę jest know how? Jak firma może chronić swoje know how przed konkurencją?

Co to jest know how?

W polskim prawie know how nie doczekało się jeszcze definicji. Jednak w przepisach prawa unijnego znajdziemy definicję know how, według której wszystkie nieopatentowane informacje praktyczne, chronione przez przedsiębiorców dostępnymi mu narzędziami przed ujawnieniem opinii publicznej, nazywane są właśnie know how.

know how =  nieopatentowane informacje praktyczne chronione przed ujawnieniem

Rezygnując z mowy prawniczej, można powiedzieć, że know how to unikalny przepis na sukces przedsiębiorstwa. Know how może mieć firma działająca w każdej branży. Co więcej, jeśli właścicielowi firmy zależy na szybkim jej rozwoju, na pokonaniu konkurencji, na utrzymaniu się na rynku wiele lat i przede wszystkim na dużych zyskach, firma powinna mieć swoje know how.

A czym tak właściwie jest know how?

To może być naprawdę wszystko! Skuteczna technika sprzedaży, innowacyjny proces produkcji, optymalizacja procesu obsługiwania zamówień, przepis na oryginalne nadzienie w pączkach, a nawet sposób prowadzenia komunikacji na portalach społecznościowych – takie drobne elementy mogą decydować o tym, że klienci wybiorą nasze produkty lub usługi, a nie szukają ich u naszej konkurencji.

Know how możemy opracować na podstawie wieloletnich obserwacji i badań, także badań naukowych, know how możemy wymyślić na spacerze, a czasami know how opracowujemy, optymalizując pracę zespołu.

Jak chronić know how?

Pomysły, wynalazki, receptury i inne rozwiązania wymyślone przez właściciela lub pracowników firmy mogą być chronione patentem. Jednak warunki, jakie trzeba spełnić i długi czas uzyskiwania patentów sprawia, że w rzeczywistości niewiele nowych pomysłów zostaje opatentowana. Nie oznacza to, że przedsiębiorcy pozbawieni są możliwości chronienia swoich innowacyjnych rozwiązań przed konkurencją.

Know how według polskiego prawa należy do informacji niejawnych przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że pracodawcy, zatrudniając pracowników, mogą, a wręcz powinni chronić swoje know how, zawierając umowę o poufności. W takiej umowie należy wymienić, co konkretnie chronione jest tajemnicą poufności, a jeśli cały skomplikowany proces składa się na know how firmy, powinniśmy wyszczególnić wszystkie etapy procesów, które opierają się na know how.

Umowa poufności a know how firmy

Dodatkowo o poufności powinniśmy przypominać przy każdej okazji, kiedy dochodzi do wymiany informacji dotyczących know how. Nie bez znaczenia są także dobrej jakości zabezpieczenia. Hasła do plików, dysków i komputerów, na których znajdują się poufne informacje, powinny być zmieniane.

Należy także zadbać, by do informacji poufnych, w tym informacji o know how, dostęp mieli tylko pracownicy, którym ta wiedza jest potrzebna.

A co, jeśli nie mamy wypracowanego know how?

Aby się wyróżnić i zdobyć swoją grupę odbiorców, powinniśmy w trakcie działania wypracowywać tajemną wartość swojej marki. Pomocne w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań i koncepcji mogą okazać się różne metodyki twórczego rozwiązywania zadań lub poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Jedną z polecanych przez nas metod jest metoda TRIZ – czyli metoda prof. Altszullera z powodzeniem realizowane prze certyfikowane firmy, takie jak Novismo.

 

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
104 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *