Firma

Jak założyć przedszkole niepubliczne?

• Zakładki: 161


Brak miejsc w przedszkolach publicznych oraz poszukiwania rodziców przedszkoli, które zapewniają ich dzieciom najlepsze warunki do rozwoju sprawiają, że prowadzenie prywatnego przedszkola to dochodowy biznes, którego prowadzenie sprawia także dużo satysfakcji. Podpowiadamy, jak założyć przedszkole niepubliczne – jakie wymogi formalne należy spełnić oraz skąd czerpać fundusze na prowadzenie prywatnego przedszkola.

Kto może otworzyć przedszkole niepubliczne?

Niepubliczne przedszkole może założyć podmiot fizyczny lub podmiot prawny. W przypadku osoby fizycznej nie jest konieczne dokonanie wpisu do CEiDG, ponieważ prowadzenie przedszkola nie jest traktowane jak prowadzenie działalność gospodarcza. Jeśli jednak na założenie przedszkola decyduje się podmiot prawny, istnieje wymóg rejestracji przedszkola w KRS – właściwym PKD będzie 85.10Z (Wychowanie przedszkolne).

Przedszkole niepubliczne może zostać założone przez spółkę z o.o., spółkę akcyjną, choć zdecydowanie częściej prywatne przedszkola otwierane są przez stowarzyszenia, a jeszcze częściej przez fundacje.

Założenie prywatnego przedszkola przez fundację

Założenie oraz prowadzenie przedszkola niepublicznego przez fundację wiąże się z możliwością pozyskiwania dodatkowych funduszy od darczyńców. Jeśli fundacja istniała już wcześniej i jest rozpoznawalna w lokalnym środowisku, pozyskanie funduszy oraz wypełnienie listy dzieci uczęszczających do przedszkola będzie najłatwiejsze. Również w przypadku założenia fundacji celem otwarcia przedszkola prywatnego, istnieją szanse na pozyskiwanie dodatkowych środków w postaci darowizn.

Otwarcie nowego przedszkola prywatnego to niemała inwestycja. Konieczne jest przygotowanie budynku, który spełnia odpowiednie normy – zostanie to sprawdzone przez Państwową Straż Pożarną oraz Sanepid. Przedszkole należy wyposażyć w materiały programowe i zabawki. Wskazane jest także przygotowanie choćby niewielkiego placu zabaw na terenie przynależącym do przedszkola, o ile istnieje taka możliwość. Potrzebne środki finansowe można pozyskać z różnego rodzaju dotacji, między innymi:

  • z UE
  • dla bezrobotnych
  • dla start up’ów
  • z gminy

Niekiedy konieczne jest także wzięcie kredytu gotówkowego. Dobrą wiadomością dla wszystkich osób, które chcą otworzyć prywatne przedszkole jest fakt, że są one dotowane z budżetu gminy. Subwencja oświatowa dla niepublicznych przedszkoli nie może być mniejsza niż 75% wydatków bieżących, jakie w gminie ponoszą przedszkola publiczne. Jeśli w gminie jest duża potrzeba stworzenia nowych miejsc w przedszkolu, istnieje szansa, że subwencja oświatowa będzie jeszcze wyższa. Również w przypadku dotacji miejsc dla dzieci niepełnosprawnych kwota ta jest odpowiednio wyższa.

Jak założyć przedszkole niepubliczne? Niezbędne formalności

Podstawowym wymogiem formalnym, aby móc otworzyć prywatne przedszkole, jest zgłoszenie tej działalności do jednostki samorządu terytorialnego – powiatu lub gminy, które to zgłaszają przedszkole do kuratorium oświaty. Każde przedszkole i punkt przedszkolny musi realizować cele dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze – oznacza to, że oprócz opieki nad dzieckiem podczas nieobecności rodzica, przedszkole musi realizować program nauczania, bez względu na publiczny bądź niepubliczny charakter placówki.

Jeśli przedszkole niepubliczne zostanie założone przez fundację, należy umieścić w statucie fundacji odpowiedni zapis, który ureguluje kwestie formalno-prawne między fundacją a przedszkolem. W tym zakresie najlepiej jest poprosić o pomoc prawną radcy prawnego, który pomoże dopełnić wszelkich formalności i przygotować niezbędną dokumentację dla fundacji, jak i przedszkola.

Założenie przedszkola niepublicznego – wymagane kwalifikacje dyrektora i kadry nauczycielskiej

Prawo nie nakłada na dyrektora przedszkola obowiązku posiadania wykształcenia pedagogicznego. Jeśli dyrektor nie jest pedagogiem, powinien wyznaczyć osobę z takim wykształceniem i doświadczeniem, która będzie sprawować nadzór pedagogiczny w przedszkolu. Nie jest także koniecznym, by dyrektor przedszkola posiadał dyplom ze studiów podyplomowych lub kursów w zakresie zarządzania oświatą. Jednak ich ukończenie zdecydowanie ułatwia sprawne prowadzenie przedszkola – zarówno od strony organizacyjnej, jak i formalno-prawnej.

Wykształcenie pedagogiczne ze specjalizacją edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej muszą posiadać nauczyciele. Dopuszczalne – i coraz częściej praktykowane – jest zatrudnianie pomocy przedszkolnej. Osoby takie są nieocenionym wsparciem kadry pedagogicznej, dzięki którym łatwiej jest zapewnić bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i na wycieczkach. Pomoc przedszkolna nie musi posiadać wykształcenia pedagogicznego, nie może jednak zastąpić kadry pedagogicznej. Podobnie jak nauczyciele, pomoc pedagogiczna powinna przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

Aby oferta przedszkola prywatnego była atrakcyjna dla rodziców, warto nawiązać współpracę z logopedą, nauczycielem języka angielskiego oraz osobą, która specjalizuje się w prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci. Takie osoby nie są zatrudniane przez przedszkole na etat, a pracują w oparciu o umowy cywilno-prawne, należy jednak upewnić się co do ich kompetencji.

Założenie i prowadzenie przedszkola niepublicznego wymaga od właściciela placówki spełniania wielu wymogów, rozliczania się z obszernej dokumentacji i z przyznawanych subwencji oświatowych, a także innych dotacji, jeśli były one pobrane. Jest to praca wymagająca, ale równie satysfakcjonująca i dająca wymierne korzyści finansowe.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
462 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *